Cập nhật: 1:33 PM GMT+7, Thứ tư, 03/05/2017
Nguồn tin:
 • Font
 • In bài
 • Gửi cho bạn bè
 • Ý kiến

 Làm bù vào chủ nhật có được hưởng thêm lương không?


Ngày Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần của người lao động, nên về nguyên tắc, nếu đi làm vào ngày Chủ nhật thì lương của người lao động sẽ được tính như làm thêm giờ vào ngày nghỉ, bằng 200% so với mức lương ngày thường.

 

“ Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.”

 

Điều 110. Nghỉ hằng tuần

“ 1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.”

 

Theo đó, người sử dụng lao động phải sắp xếp ít nhất 1 ngày nghỉ cho người lao động và có quyền quyết định một ngày cố định trong tuần, nhưng phải đảm bảo đã được ghi nhận vào nội quy lao động.

 

Do đó, trường hợp nôi quy lao động có quy định chủ nhật là ngày làm việc bình thường, thứ 2 hoặc ngày khác trong tuần là ngày nghỉ hàng tuần thì NSDLĐ chỉ phải trả cho người khoản lương như ngày làm việc bình thường.

Trường hợp nội quy lao động không quy định ngày nghỉ hàng tuần không phải ngày chủ nhật, việc NSDLĐ yêu cầu NLĐ làm ngày chủ nhật được cho là làm thêm giờ vào ngày cuối tuần. Khi đó, lương của NLĐ làm ngày chủ nhật được tính như sau:

+ NSDLĐ không cho người lao động nghỉ bù:Lương chủ nhật ít nhất bằng 200% lương bình thường.

+ NSDLĐ cho người lđ nghỉ bù vào ngày khác trong tuần: thì tiền lương trả cho NLĐ sẽ được trừ đi 100% đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường. Như vậy, tiền lương NLĐ được hưởng khi đi làm ngày chủ nhật sẽ là 100%. Trừ trường hợp NLĐ  đi làm ngày chủ nhật và nghỉ bù bằng ngày khác nếu có sự thỏa thuận trước thì công ty không phải trả thêm lương.


  Nguồn tin:
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
  [Quay lại Lĩnh vực lao động]