Hướng dẫn xin cấp mới thẻ doanh nhân ABTC

9:24 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1393

Thẻ doanh nhân ABTC (APEC) là loại thị thực đặc biệt, bắt đầu được cơ quan xuất nhập cảnh cấp từ năm 2006 cho doanh nhân thường xuyên đi lại trong khối, thẻ doanh nhân ABTC giúp đẩy mạnh giao lưu thương mại, đầu tư… Sở hữu thẻ, doanh nhân sẽ có nhiều quyền lợi như miễn thị thực 17 nền kinh tế khối APEC, ưu tiên các thủ tục hành chính nơi công cộng như sân bay, hải quan.

Theo quy định tại Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an) để được cấp thẻ  ABTC cho doanh nhân các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp… phải tiến hành thủ tục sau đây

1. Xin văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ. Hồ sơ gồm có:

-  Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (theo mẫu)

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp (02 bản);

- Bản sao hợp lệ xác nhận nộp thuế hoặc biên lai nộp thuế trong 12 tháng tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (thuế môn bài, thuế TNDN và các thuế khác; trừ những trường hợp được gia hạn, miễn thuế theo quy định của Nhà nước);

- Bản sao hợp lệ hợp đồng kinh tế ký kết với đối tác nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC có thời hạn không quá 02 năm tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (kèm theo các văn bản thể hiện hợp đồng ký kết đã và đang được thực hiện). Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt và chứng thực;

- Bản sao hợp lệ hộ chiếu thể hiện nhu cầu đi lại thường xuyên vì mục đích thương mại trong khối APEC;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm chức vụ;

- Bản sao hợp lệ sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận có tham gia bảo hiểm xã hội đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (trừ trường hợp là thành viên sáng lập);

2. Nộp hồ sơ xin cấp thẻ ABTC tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. Hồ sơ gồm có:

- Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp (bản sao chứng thực)

- Giấy chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp (bản sao chứng thực)

- Văn bản giới thiệu mẫu chữ ký của ban lãnh đạo công ty.

- Danh sách cán bộ từ cấp phó phòng trở lên.

- 01 tờ khai theo mẫu X05 (khai đầy đủ các cột mục).

- 02 ảnh cỡ 03 x 04cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, phông nền mầu trắng (01 ảnh dán vào khung phía trên của tờ khai, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân, 01 ảnh dán vào mặt sau tờ khai).

- Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền.

Phòng tư vấn pháp luật