Hướng dẫn thủ tục xin tách thửa đất

3:02 PM GMT+7, Thứ ba, 05/06/2018
18793

Hướng dẫn thủ tục xin tách thửa đất năm 2018. Tư vấn điều kiện cần đáp ứng khi tách thửa đất và hồ sơ cần chuẩn bị để nộp lên Phòng tài nguyên môi trường để xin tách thửa đất theo Luật đất đai 2013 và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều kiện xin tách thửa đất năm 2018

Theo quy định tài Điều 188 Luật Đất đai 2013, điều kiện để chủ thể thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

– Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ một số trường hợp quy định tại Khoản 3 điều 186 và Khoản 1 Điều 168 của Luật này.

– Đất không có tranh chấp

– Quyền sử dụng đất đang không bị kê biên để đảm bao thi hành án

– Đất trong thời hạn sử dụng đất.

Tư vấn thủ tục xin tách thửa đất theo quy định mới 2018

Quy trình thủ tục xin tách thửa đất

Thủ tục tách thửa đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014 Về hướng dẫn Luật Đất đai 2013, cụ thể gồm:

– Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa.

– Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành đo đạc địa chính để tách thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ; chỉnh lý, thực hiện biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, trao GCNQSDĐ cho người sử dụng đất hoặc nhờ UBND cấp xã trả kết quả cho người dân.

Hồ sơ tách thửa đất:

– Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu số 11/ĐK, đính kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

– Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các chủ thể sau khi đã thực hiện thủ tục tách thửa đất thổ cư.

Căn cứ pháp lý áp dung:

– Luật Đất đai năm 2013

– Nghị định số 43/2014/NĐ_CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013

– Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường quy định về hồ sơ địa chính.