Hướng dẫn thay đổi giấy phép văn phòng đại diện công ty nước ngoài

12:08 PM GMT+7, Thứ tư, 18/04/2018
1872

Thủ tục THAY ĐỔI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI 2018 là nội dung dịch vụ trọn gói công ty Luật Trí Nam nhận thực hiện. Thông qua nội dung bài viết luật sư xin chia sẻ một số ý kiến tư vấn các bước thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận hoạt động VPDD nước ngoài theo quy định mới để doanh nghiệp áp dụng.

Nội dung điều chỉnh cần thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận thành lập VPDD thương nhân nước ngoài

Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong những trường hợp sau:

1. Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

2. Thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

3. Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện.

4. Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện.

5. Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.

6. Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý.

Báo giá thay đổi giấy phép VPDD giá rẻ

Điều kiện thay đổi giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài chỉ được thực hiện thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin giấy phép khi đáp ứng đủ các điều kiện sau

1. Đã hoàn thành thủ tục kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho trưởng VPDD.

2. Chấp hành đúng quy định về thông báo hoạt động VPDD thương nhân nước ngoài và nghĩa vụ báo cáo hoạt động VPDD thương nhân nước ngoài theo định kỳ.

3. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi giấy phép VPDD theo nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định cho từng nội dung thay đổi cụ thể.

 

Hồ sơ thay đổi giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

b) Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 07: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 07: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài.

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 07: Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 15 Nghị định 07: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07 và quy định pháp luật có liên quan.

c) Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

2. Các tài liệu chứng minh nội dung thay đổi tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 (đối với trường hợp văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện bằng tiếng nước ngoài và bản sao hộ chiếu của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện là người nước ngoài) Điều 15 Nghị định 07 phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các tài liệu chứng minh nội dung thay đổi tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Nghị định 07 phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

1. Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi quy định tại Điều 15 Nghị định này, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

2. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 17 Nghị định 07, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

5. Trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến Văn phòng đại diện thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 7 và trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

 

Báo giá dịch vụ thay đổi giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Báo giá dịch vụ trọn gói được Luật sư đưa ra dựa trên cơ sở các khoản phí bao gồm: Phí dịch vụ luật sư, Phí nhà nước 1.500.000đ, phí công chứng dịch và phì giải trình các sai phạm của văn phòng đại diện nếu có. Cách tính phí này giúp báo giá Luật Trí Nam đưa ra luôn cạnh tranh so với các đơn vị trong cùng lĩnh vực. Do vậy ngay hôm nay khi quý vị muốn nhận báo giá chi tiết dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài thì quý vị hãy cung cấp đủ thông tin cho Luật sư theo

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0934.345.745          Email: hanoi@luattrinam.vn