Hướng dẫn kê khai người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

9:52 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
4218

SPlaw xin hướng dẫn cách kê khai người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trong việc khai thuế TNCN để Quý bạn đọc tiện tham khảo. Các vướng mắc cần tư vấn xin liên hệ 19006196 để gặp Luật sư tư vấn

1. Mức giảm trừ gia cảnh

a. Người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh cho bản thân theo mức 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm. Mức 9 triệu đồng/tháng là mức tính bình quân cho cả năm, không phân biệt một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 9 triệu đồng/tháng.

b. Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

2. Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh

- Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đối tượng nộp thuế đã đăng kí thuế và được cấp mã số thuế. Riêng năm 2009 trường hợp chưa đăng ký thuế và vẫn được tạm giảm trừ gia cảnh nếu thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm 3.1.7 khoản 3 mục I phần B Thông tư 83/2008/TT-BTC.

- Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó.

- Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này.

3. Hướng dẫn kê khai biểu mẫu

- Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu thì kê khai mẫu 16/ĐK-TNCN và nộp kèm bản sao công chứng hộ khẩu.

- Trường hợp người phụ thuộc khác hộ khẩu nhưng sống cùng đối tượng nộp thuế thì kê khai theo mẫu 21a/XN-TNCN.

- Trường hợp người phụ thuộc khác hộ khẩu và không sống cùng đối tượng nộp thuế thì kê khai theo mẫu 21b/XN-TNCN.

Phòng tư vấn pháp luật