Hướng dẫn đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

10:01 PM GMT+7, Thứ ba, 03/03/2015
2263

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động tại Sở lao động thương binh xã hội. Thủ tục tiến hành theo các bước sau

>> Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động

1. Thông tin

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện: Tất cả.

- Phí,  lệ phí: Không.

- Kết quả TTHC: Công văn thông báo về việc đăng ký Nội quy lao động.

2. Các bước

- Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa và nhận phiếu hẹn.

- Bộ phận “một cửa” vào sổ và chuyển phòng Lao động Tiền lương Bảo hiểm xã hội. Phòng Lao động Tiền lương Bảo hiểm xã hội thẩm định hồ sơ, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Lao động Tiền lương Bảo hiểm xã hội trình Lãnh đạo Sở ký ban hành công văn thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.

- Sau khi ký công văn thông báo, Phòng Lao động Tiền lương Bảo hiểm xã hội trả kết quả tới bộ phận “một cửa”. Đến hạn, bộ phận “một cửa” nhận lại phiếu hẹn và trả kết quả: công văn thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.

3. Hồ sơ

- Văn bản đăng ký Nội quy lao động (theo mẫu quy định).

- Quyết định ban hành nội quy lao động (theo mẫu quy định).

- Bản nội quy lao động

- Các văn quy định của đơn vị liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Phòng tư vấn pháp luật