Hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

4:43 PM GMT+7, Thứ ba, 27/06/2017
1135

Từ 01/07/2015 hoạt động xây dựng đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Theo đó người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài đầu tư lĩnh vực này sẽ phải thực hiện thủ tục thẩm tra đầu tư khi xin cấp GCNĐT hoặc điều chỉnh GCNĐT.

Hoạt động thi công xây dựng, thiết kế xây dựng, giám sát thi công công trình đối với dự án đầu tư nước ngoài thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành lĩnh vực đầu tư có điều kiện tại phụ lục số 4. Có 267 lĩnh vực đầu tư có điều kiện trong đó đáng chú ý về việc toàn bộ hoạt động liên quan đến xây dựng, quản lý dự án đầu tư, hoạt động kiểm định chất lượng đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đều thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Như vậy toàn bộ thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài, điều chỉnh GCNĐT công ty vốn nước ngoài có liên quan đến việc đăng ký, bổ sung ngành nghề về xây dựng sẽ phải thực hiện thủ tục thẩm tra dự án đầu tư. Hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư phải được sự chấp thuận của Bộ xây dựng, sở xây dựng và các cơ quan liên quan.

Phòng tư vấn pháp luật.