Hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1:52 AM GMT+7, Chủ nhật, 01/03/2015
5356

SPlaw xin hướng dẫn hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi gặp các vấn đề vướng mắc có liên quan, vui lòng liên hệ 19006196 để được trợ giúp

(Người lao động cần cân nhắc khi lãnh bảo hiểm xã hội một lần - Ảnh minh họa)

Theo quy định của Luật BHXH, việc chi trả BHXH một lần cho NLĐ thủ tục được tiến hành đơn giản, thời gian chi trả là 15 ngày. Có 3 hình thức tham gia BHXH được hưởng chế độ BHXH một lần: tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và cả hai hình thức trên.

Đối với BHXH bắt buộc thì điều kiên được hưởng chế độ một lần: không đủ điều kiện hưởng lương hưu (đóng BHXH từ 3 tháng đến dưới 20 năm), thì sau một năm nghỉ việc mà không tiếp tục đóng BHXH. Ngoài ra, những trường hợp được lãnh BHXH một lần ngay: bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hết tuổi lao động, định cư hợp pháp ở nước ngoài . Còn điều kiện được hưởng đối với BHXH tự nguyện là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có dưới 15 năm đóng BHXH hoặc có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng mà không tiếp tục đóng BHXH nữa. Trường hợp chưa đủ 20 năm tham gia BHXH nhưng yêu cầu nhận BHXH một lần; đi định cư ở nước ngoài. Riêng những người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện thì điều kiện, thủ tục được hưởng thực hiện như BHXH bắt buộc.

Theo quy định tại Điều 120, Luật Bảo hiểm xã hội thì: Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:

“1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Quyết định nghỉ việc trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật này.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này.

4. Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 55 của Luật này.

5. Đơn đề nghị của người lao động trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật này.”

Phòng tư vấn pháp luật