Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

4:40 AM GMT+7, Thứ tư, 06/06/2018
1296

Những trường hợp nào doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2018? Luật sư xin chia sẻ danh mục tài liệu cần có trong hồ sơ đăng ký hoàn thuế GTGT và các quy định điều chỉnh thủ tục hoàn thuế GTGT hiện nay.

Tư vấn thủ tục hoàn thuế GTGT chuẩn quy định mới 201

Quy định về điều kiện hoàn thuế GTGT, hướng dẫn làm hồ sơ hoàn thuế GTGT, các trường hợp được hoàn thuế GTGT theo Thông tư 219/1013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Điều kiện xin hoàn thuế GTGT

– Là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ,

– Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền,

– Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật,

– Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

– Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Chú ý: Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau.

(Theo điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

 

Hồ sơ hoàn thuế GTGT

– Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu là:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156).

–  Phô tô tất cả các tờ khai thuế GTGT hàng tháng, quý, kèm theo bảng kê

– Lập bảng kê tất cả các hoá đơn lớn hơn 20 triệu thanh toán qua ngân hàng

(Theo điều 49 Thông tư 156/2013/TT-BTC)