Hiệu lực của giấy ủy quyền viết tay

1:53 PM GMT+7, Thứ hai, 04/06/2018
7675

Giấy ủy quyền viết tay có giá trị trong trường hợp nào? Có văn bản pháp luật nào quy định về mẫu giấy ủy quyền hoặc nội dung giấy ủy quyền không?

Tư vấn sử dụng giấy ủy quyền viết tay hợp pháp trong giao dịch dân sự 2018

Điều kiện có hiệu lực của giấy ủy quyền viết tay 2018

- Bên ủy quyền là cá nhân phải có năng lực hành vi và năng lực pháp luật dân sự. Đối với tổ chức thì phải do người đại diện theo pháp luật của tổ chức làm văn bản ủy quyền, ký tên và đóng dấu của pháp nhân vào văn bản ủy quyền.

- Nội dung ủy quyền không trái các quy định của pháp luật và đạo đức xã hội

- Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản ủy quyền chỉ có hiều lực khi được công chứng hoắc chứng thực thì nó chỉ có giá trị khi đước công chứng và chứng thực theo quy định của pháp luật. ví dụ: Trong các giao dịch về bất động sản thì giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

 

Quy định pháp luật quy định về mẫu giấy ủy quyền, nội dung giấy ủy quyền

Hiên nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định về mẫu giấy ủy quyền cũng như nội dung giấy ủy quyền. Căn cứ vào nhu cầu của các bên, và để đảm bảo tính hiệu quả của giấy ủy quyền. Nội dung giấy ủy quyền có những nội dung chính sau đây.

- Căn cứ ủy quyền.

- Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

- Phạm vi ủy quyền.

- Thời hạn của giấy ủy quyền.

-  Quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Thời điểm có hiệu lực của giấy ủy quyền.

…..