Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đăng ký đầu tư

9:35 AM GMT+7, Chủ nhật, 28/10/2018
320

 Công ty luật Trí Nam sẽ giúp bạn thực hiện toàn bộ thủ tục từ A – Z đúng luật chính xác. Tại đây chúng tôi có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp chuyên tư vấn và thực hiện thủ tục cho khách hàng.


 

Một trong các thủ tục gắn liền với quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam là điều chỉnh giấy chứng nhận giấy phép đầu tư. Để mở rộng vốn, mở rộng phạm vi, lĩnh vực kinh doanh hoặc có bất kỳ thay đổi nào sau khi được cấp  giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh theo pháp luật quy định. Vậy để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần gì và phải thực hiện như thế nào. Để khong làm mất thời gian của quý công ty cũng như xử lý thay đổi giấy phép nhanh chóng tốn ít chi phí thì bạn có thể tham khảo dịch vụ luật tại công ty luật Trí Nam.

Công ty luật Trí Nam sẽ giúp bạn thực hiện toàn bộ thủ tục từ A – Z đúng luật chính xác. Tại đây chúng tôi có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp chuyên tư vấn và thực hiện thủ tục cho khách hàng.

TÆ° vấn thành lập công ty giá rẻ tại Hà Nội 

1.Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm những gì?

1.1 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(mẫu I-6 nếu đã đăng ký lại, mẫu I-16 nếu chưa đăng ký lại. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của quyết định 1088/2006/QD-BKH ngày 19/10/2006 của bộ kế hoạch và đầu tư.

1.2 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên doanh nghiệp/tên dự án.

Lưu ý: Biên bản họp và quyết định phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong điều lệ công ty

1.3 Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư.

2. Quy trình xử lý hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo luật đầu đầu tư năm 2014

Theo quy định Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các công văn hướng dẫn tạm thời của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư thì quy trình hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại đến thời điểm hiện tại thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;

 Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

Bước 4: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.

Bước 5: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

 Thành lập doanh nghiệp 

 Địa chỉ: Tầng 5, số 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội