Cập nhật: 9:56 PM GMT+7, Thứ năm, 04/05/2017
Nguồn tin:
 • Font
 • In bài
 • Gửi cho bạn bè
 • Ý kiến

 Cho tôi hỏi, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không, trong đó có một người là Giám đốc, một người là chủ tịch HĐTV?


 

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khoản 1 điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/ 2015 của Chính Phủ Quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: 

 

"a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (áp dụng từ 1/1/2018)

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

e) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;"

 

Theo điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

 

"18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty."

 

Như vậy,  thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên nếu có hưởng lương thì phải tham gia BHXH bắt buộc. Nếu Không hưởng lương tại Công ty  thì không phải tham gia BHXH.

 


  Nguồn tin:
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
  [Quay lại Giải đáp pháp luật]