Giải quyết tranh chấp đất đai

3:27 PM GMT+7, Thứ ba, 27/06/2017
1545

 Khi có tranh chấp đất đai xảy ra, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó. Công ty Luật SP tư vấn trình tự giải quyết tranh chấp đất đai  trong bài viết dưới đây

Khi có tranh chấp đất đai, ban đầu các bên cần tiến hành thủ tục hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì tiến hành nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tới cơ quan có thẩm quyền. Thủ tục hòa giải thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp? Bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây:

1: Hòa giải tranh chấp.

-               Khuyến khích các bên tự hòa giải.

-               Nếu không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

+ Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức hòa giải

+ Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của UBND cấp xã. Biên bản gửi đến các bên tranh chấp và lưu tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp

-               Nếu hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng thì UBND cấp xã gửi biên bản hòa giải đến:

+ Phòng tài nguyên môi trường đối với tranh chấp đất đai là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

+ Sở tài nguyên môi trường đối với trường hợp khác

Phòng tài nguyên môi trường và Sở tài nguyên môi trường trình UBND cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi

-               Nếu hòa giải không thành thì tiến hành thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp lên cơ quan có thẩm quyền

2. Thẩm quyền giải quyết:

a.  Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

b. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

        /Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

        /Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

       Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

       / Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

       / Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;