Đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc không hưởng lương?

10:15 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1985

 Tôi muốn hỏi trong thời gian tôi xin nghỉ việc riêng không hưởng lương thì việc đóng bảo hiểm có thực hiện như bình thường không hay tôi phải bảo lưu đóng bảo hiểm trong thời gian đó?

 

Điều 116 Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc nghỉ việc riêng như sau:

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này NLĐ có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy, bạn có thể thỏa thuận với công ty để xin nghỉ không hưởng lương

Về vấn đề BHXH, theo quy định của pháp luật thì nguyên tắc đóng và mức đóng BHXH của NLĐ và người sử dụng lao động được căn cứ vào tiền lương của NLĐ. Như vậy, nếu NLĐ xin nghỉ việc không hưởng lương thì không đóng BHXH.

                                                                        

Khoản 1, Điều 38, Quyết định số 959/QĐ-BHXH năm 2015 quy định: “NLĐ tăng mới hoặc ngừng việc, nghỉ việc trong tháng, có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương trong tháng, thì tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với đơn vị và NLĐ như sau:

1.7 Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của tháng đó:

- NLĐ ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc”.

Như vậy, trong thời gian nghỉ việc không lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì DN không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó.

 

Hồ sơ báo giảm gồm lập thủ tục báo giảm không đóng BHXH của tháng nghỉ không lương hãy liên hệ với cơ quan BHXH trực tiếp quản lý  để được hướng dẫn cụ thể. Nếu trường hợp không trả thẻ BHYT thì phải đóng BHYT của tháng đó., số tiền đóng sẽ do người lao động tự chi trả.