Đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọc của người nước ngoài

11:35 AM GMT+7, Thứ tư, 13/02/2019
6081

Thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọc nhà đất, mua bán hàng hóa của người nước ngoài đối với cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam có những điểm khác biệt riêng so với quy trình khởi kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Luật sư xin chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế để Quý vị áp dụng.

Nội dung đơn khởi kiện hợp đồng đặt cọc năm 2019

Hợp đồng đặt cọc thường phục vụ cho một giao dịch dân sự, giao dịch kinh doanh thương mại nhất định. Theo Điều 28, 30 của Bộ luật tố tụng dân sự thì tranh chấp về dân sự, kinh doanh thương mại là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

Trường hợp này đương sự là cá nhân nước ngoài nên căn cứ vào khoản 3 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có thẩm quyền giải quyết vụ án. Do nguyên đơn là người nước ngoài nên đơn khởi kiện tranh chấp hợp đông đặt cọc phải thỏa mãn hai điều kiện sau:

Thứ nhất về hình thức đơn khởi kiện của cá nhân nước ngoài phải hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định hiện hành.

Thứ hai về nội dung đơn khởi kiện sẽ cần có các nội dung sau

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------o0O0o--------

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019

ĐƠN KHỞI KIỆN

V/v: Tranh chấp phát sinh từ Hợp Đồng đặt cọc số ……...  

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I. Họ và tên người khởi kiện: ÔNG …………

Sinh năm: Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu số Ngày cấp Cơ quan cấp: Bộ ngoại giao Hàn Quốc

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại

II. Họ và tên người bị kiện: 

1. Người bị kiện là cá nhân

Họ và tên người bị kiện:

Sinh năm: Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu số Ngày cấp Cơ quan cấp: Bộ ngoại giao Hàn Quốc

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại

2. Người bị kiện là pháp nhân

Họ và tên người bị kiện:

Mã số Doanh nghiệp:

 do Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp ngày 

Địa chỉ trụ sở: ……………………., thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: ÔNG/ BÀ  

Chức Danh: 

Điện thoại: 

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Ngày ………../……/2019 Ông …… (Bên đặt cọc) và Ông/Bà/Công ty (Bên nhận cọc) ký hợp đồng đặt cọc số …………….. để ……………………………

Từ những  nôi dung trên, tôi xin đề nghị quý tòa những nội dung sau:

1. Yêu cầu Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn:

1.1. ……………………

1.2……………………..

2. Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: 

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọc được phép ủy quyền và mời luật sư đại diện giải quyết tranh tụng tại Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án. Đây cũng là các dịch vụ pháp lý chủ đạo của công ty Luật Trí Nam. Chúng tôi nhận:

- Đại diện theo ủy quyền để tiến hành đàm phán với bị đơn để yêu cầu giải quyết tranh chấp theo hợp đồng đặt cọc, yêu cầu hoàn trả tiền đặt cọc, thỏa thuận mức phạt cọc,…

- Luật sư đại diện tại Tòa án hoặc tham gia vụ án với tư cách Luật sư đại diện theo ủy quyền để giải quyết vụ án.

 

Nội dung hữu ích

>> Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng

>> Hướng dẫn thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng năm 2019