Độ tuổi nào được tham gia giao dịch dân sự

4:40 PM GMT+7, Thứ năm, 07/06/2018
5606

Tư vấn quy định về người chưa thành niên, hướng dẫn xác định độ tuổi được tự thực hiện các giao dịch dân sự năm 2018 để cùng phòng tránh giao dịch dân sự bị tuyên vô hiệu sau khi ký kết.

Tư vấn quy định về trẻ vị thành niên 2018

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015: người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được xác lập, thực hiện các giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. 

Giao dịch này thường là các giao dịch có giá trị nhỏ, mục đích là để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi hàng ngày trong cuộc sống, được người đại diện của họ cho phép thực hiện mà không cần sự đồng ý trực tiếp của người đại diện. Ví dụ như: mua đồ dùng học tập, sách vở, đồ chơi...

Còn người trên 18 tuổi là người đã thành niên nên đương nhiên được thực hiện các giao dịch dân sự nhân danh mình.