Cập nhật: 9:10 AM GMT+7, Thứ tư, 26/06/2013
Nguồn tin:luat247.vn
 • Font
 • In bài
 • Gửi cho bạn bè
 • Ý kiến

Cán bộ, công chức, viên chức cần nắm được các điều kiện nâng bậc lương để đảm bảo được quyền lợi của mình. Khi gặp vướng mắc có liên quan, vui lòng liên hệ 19006215 để được giải đáp.


(Khi có đủ các điều kiện luật định, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nâng bậc lương - Ảnh minh họa)

Căn cứ theo quy định tại điểm 1 Mục II Thông tư 03/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc l­ương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

1.1. Thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xét nâng một bậc l­ương thường xuyên quy định như sau:

a) Đối với chuyên gia cao cấp, nếu chưa xếp bậc l­ương cuối cùng trong bảng l­ương chuyên gia cao cấp, thì sau 05 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc l­ương trong bảng l­ương chuyên gia cao cấp được xét nâng lên một bậc l­ương.

b) Cán bộ, công chức, viên chức, nếu chưa xếp bậc l­ương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và trong chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 730/20041NQUBTVQH11 ngày 30 tháng 09 năm 2004 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì sau 03 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc l­ương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lên một bậc l­ương.

c) Cán bộ, công chức, viên chức, nếu chưa xếp bậc l­ương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức loại B và loại C của bảng 2, bảng 3 và ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ xếp l­ương theo bảng 4 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, thì sau 02 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc l­ương trong ngạch được xét nâng lên một bậc l­ương.

1.2. Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc l­ương thường xuyên, gồm:

a) Thời gian cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm việc được hưởng nguyên l­ương theo quy định của Nhà nước.

b) Thời gian cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ốm, điều trị, điều dưỡng ở trong nước và ở nước ngoài cộng dồn từ 06 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc).

c) Thời gian cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thấm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

d) Thời gian đi học ở trong nước và ở nước ngoài (kể cả do nguyện vọng cá nhân) đã cắt khỏi danh sách trả l­ương của cơ quan, đơn vị, sau khi học xong, nếu được tuyển dụng lại vào làm việc ở cơ quan, đơn vị cũ, thì thời gian thực tế học tập theo ch­ương trình đào tạo (ghi trên chứng chỉ hoặc bằng đào tạo được cấp) được tính vào thời gian xét nâng bậc l­ương thường xuyên; thời điểm hưởng bậc l­ương mới được tính kể từ ngày ký quyết định, thời gian nâng bậc l­ương lần sau được tính như các trường hợp nâng bậc l­ương thường xuyên khác.

1 3. Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng l­ương; thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quy định; thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác không được tính vào thời gian để xét nâng bậc l­ương.

 SPlaw


  Nguồn tin:luat247.vn
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
  [Quay lại Hợp đồng]