Điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý năm 2015

9:49 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
4529

Phân tích các quy định tại thông tư 151/2014/TT-BTC về điều kiện doanh nghiệp được kê khai thuế Giá trị gia tăng theo quý trong năm tài chính 2015. Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn thuế trực tuyến 19006196.

Doanh nghiệp bạn có đủ điều kiện chuyển sang hình thức kê khai thuế GTGT theo quý, hãy cùng luật sư phân tích các quy định pháp luật mới nhất để nắm bắt các điều kiện cần đáp ứng

>> Tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua điện thoại 19006196.

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.

Trong bài viết này chúng tôi đi sâu vào quy định kê khai thuế GTGT theo quý (trích Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

“b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50  tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh  việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

Như vậy nếu năm dương lịch trước liền kề chưa đủ 12 tháng thì doanh nghiệp tiếp tục kê khai theo quý, hoặc doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ từ 50 tỷ trở xuống doanh nghiệp tiếp tục kê khai thuế theo quý.

Ví dụ: Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ các tháng 2/2014 cho đến 12/2014 thì năm 2014, 2015  doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

“Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề (năm 2013) của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

- Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.”

Phòng tư vấn pháp luật