Điều kiện được kê khai thuế GTGT theo quý

9:52 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
6027

Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 quy định doanh nghiệp có doanh thu năm liền kề dưới 20 tỷ được phép kê khai thuế GTGT theo quý. Tuy nhiên với quy định này không hẳn mọi doanh nghiệp hoạt động trên 1 năm và có doanh thu năm liền kề dưới 20 tỷ đều được áp dụng quy định này

Quy định về kê khai thuế GTGT theo quy được hướng dẫn chi tiết trong nghị định số 83/2013/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 15/09/2013. Điểm b khoản 1 điều 11 nghị định 83 quy định

(Hướng dẫn pháp luật thuế - Ảnh minh họa)

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống: Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo căn cứ theo mức doanh thu bán hành hóa, dịch vụ của năm trước để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc theo quý.

Từ quy định này có thể hiểu điều kiện được kê khai thuế GTGT theo quý bao gồm

1. Doanh nghiệp thành lập trên 01 năm.

2. Năm tài chính gần nhất phải hoạch toán đủ 12 tháng (Ví dụ để áp dụng quy định kê khai thuế theo quý cho doanh nghiệp năm 2013 thì doanh nghiệp phải được thành lập trước năm 2012).

3. Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ năm gần nhất từ 20 tỷ đồng trở xuống.

Phòng tư vấn pháp luật