Điều kiện được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh

10:14 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1026

 Mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh được áp dụngtrong những trường hợp nào và mức hưởng là bao nhiêu?

 

Căn cứ theo Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 có quy định:

Mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh được áp dụng cho các đối tượng sau:

1. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

2. Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

3. Trẻ em dưới 6 tuổi;

4. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

5. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

6. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

7. Trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

8. Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

Cụ thể:

Mức lương cơ sở vào thời điểm hiện tại là 1.150.000 đồng.

Vậy 6 tháng lương cơ sở được tính là: 1.150.000 x 6 = 6.900.000 đồng.

Theo đó, chi phí khám chữa bệnh của lớn hơn 6.900.000 đồng và đã đóng BHYT được 5 năm thì khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.

9. Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định (thấp hơn 15% mức lương cơ sở) và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

 

Như vậy khi bạn khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc một trong những đối tượng trên thì bạn sẽ được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh nằm trong danh mục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ y tế.