Điều kiện công chứng di chúc hợp pháp tại nhà

11:23 AM GMT+7, Thứ tư, 30/01/2019
3108

Bạn đã nắm được quy trình công chứng di chúc được coi là hợp pháp được quy định như thế nào chưa? Việc lập di chúc hợp pháp yêu cầu phải đảm bảo tính pháp lý theo 4 phương diện: Ý chí của người lập di chúc; Hình thức và nội dung di chúc; Quy trình lập di chúc; và quyền tài sản được nêu trong di chúc. Trong khuôn khổ bài viết này Luật sư phân tích riêng về di chúc công chứng để mọi người tham khảo.

Tư vấn lập di chúc hợp pháp năm 2019

1. Đầu tiên khi người lập di chúc có mong muốn công chứng di chúc tại nhà thì cần lưu ý các quy định sau

1.1 Các trường hợp được công chứng tại nhà

Điều 44 Luật Công chứng 2014 nêu rõ, việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Trừ trường hợp:

- Người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được;

- Người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù;

- Có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở tổ chức hành nghề công chứng.

Như vậy, có 3 trường hợp được công chứng ngoài trụ sở, việc này giúp giảm bớt thời gian đi lại cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu của người yêu cầu công chứng. Và nếu có lý do hợp pháp thì người lập di chúc có thể yêu cầu thực hiện thủ tục công chứng di chúc tại nhà. Người yêu cầu công chứng phải ghi rõ: Lý do, địa điểm, thời gian yêu cầu công chứng vào Phiếu yêu cầu công chứng.

1.2 Thủ tục yêu cầu công chứng

- Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc;

- Người lập di chúc dù yêu cầu công chứng tại nhà nhưng vẫn phải xuất trình đủ các tài liệu theo Luật công chứng năm 2014.

 

2. Thứ hai là vấn đề liên quan đến nội dung di chúc và ý chí của người lập di chúc

Khi công chứng di chúc thì phòng công chứng đã đảm bảo nội dung di chúc theo đúng quy định pháp luật cho người lập di chúc, tuy nhiên nội dung đó phải thể hiện ý chí của người lập di chúc thông qua việc: Không bị ép buộc, lừa dối và người lập di chúc đang đủ năng lực dân sự không bị tâm thần,…

 

3. Thứ ba là về tài sản thừa kế mà người lập di chúc để lại

Khi công chứng di chúc thì người lập di chúc phải xuất trình được tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các tài sản thừa kế ghi nhận trong nội dung di chúc, đặc biệt là các tài sản là động sản, bất động sản có giấy chứng nhận quyền sở hữu.

 

Đảm bảo các điều kiện nói trên thì việc lập di chúc công chứng sẽ hợp pháp và đảm bảo giá trị pháp lý cho việc khai nhận thừa kế sau này. Trường hợp quá trình lập di chúc Quý khách hàng cần hỗ trợ pháp lý của Luật sư thì ngay hôm nay Quý vị hãy liên hệ với công ty Luật Trí Nam để chúng tôi khoản sát thông tin và đưa ra phương án triển khai công việc cho Quý vị.