Điều kiện, hồ sơ xin cấp sổ đỏ nhà chung cư

3:26 PM GMT+7, Thứ ba, 27/06/2017
1568

 Hiện nay khi mà các đô thị ngày càng phát triển, việc xây dựng, sử dụng nhà chung cư tương đối phát triển. Tuy nhiên trong quá trình làm giấy tờ nhà đất, đặc biệt thủ tục xin cấp sổ đỏ nhiều người có không nắm rõ gây mất thời gian và tiền bạc. Mọi người cần nắm được khi xin cấp sổ đỏ chỉ phải đóng hai khoản phí duy nhất là phí thẩm định hồ sơ 510.000 đồng và lệ phí địa chính 100.000 đồng đối với quận nội thành và 50.000 với các huyện. Cụ thể từng trường hợp và thủ tục giấy tờ sẽ được nêu trong bài viết dưới đây

 

 Điều 1 Thông tư của Bộ Xây dựng số 1/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 đã quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư.

Đối với dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở thì bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho bên mua căn hộ nhà chung cư, và làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu khi mua căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng.
Cụ thể:
Điều kiện xin đề nghị cấp giấy sở hữu căn hộ chung cư
- Phải thanh toán đầy đủ tiền ghi trong Hợp đồng mua bán căn hộ chung với nhà đầu tư (thanh toán hợp đồng mua bán với nhà đầu tư);
- Đề nghị nhà đầu tư cấp đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư;
- Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư với nhà đầu tư..
 
Hồ sơ xin đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư (sổ đỏ) gồm:
 
- 1 bản gốc, 1 bản phô tô Hợp đồng mua bán với nhà đầu tư (1 bản lưu tai cơ quan thuế);
 
- 1 bản gốc, 1 bản phô tô Hợp đồng mua bán với nhà đầu tư (1 bản lưu tai cơ quan địa chính);
 
- 2 bản chứng thực chứng minh thư, hộ khẩu của người đề nghị cấy giấy (bao gồm những người đứng tên trong Hợp đồng mua bán);
 
- 2 tờ khai Lệ phí trước bạ, 03 tờ khai thuế thu nhập cá nhân (chủ tài sản kê khai hoặc người được uỷ quyền).
 
2. Toàn bộ hồ sơ xin đề nghị cấp giấy quyền sở hữu căn hộ chung cư nộp tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà (cấp Huyện) nộp và làm thủ tục kê khai nộp thuế, lệ phí trước bạ cho cơ quan Nhà nước.
 
3. Nộp bổ sung để hoàn tất thủ tục xin giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư gồm có:
 
- 1 bản gốc, 1 bản phô tô Thông báo nộp Lệ phí trước bạ và Biên lại nộp Lệ phí trước bạ;
 
- 1 bản gốc, 1 bản phô tô Thông báo nộp thuế thu nhận cá nhân và Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân.
 
4. Thời hạn là 50 ngày sau khi Văn phòng đăng ký đất và nhà nhận đủ hồ sơ hợp lệ.