Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

8:42 AM GMT+7, Thứ sáu, 09/11/2018
240

Công ty luật Trí Nam chuyên thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp,…. Và thực hiện mọi vấn đề liên quan đến pháp lý. Là công ty dịch vụ uy tín hàng đầu Việt Nam chúng tôi tự hào được đồng hành cùng bạn giúp bạn xử lý vấn đề chính xác và an toàn. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

Bạn hiểu như nào là điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư? Việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không phải là thủ tục bắt buộc. Là khi bạn có nhu cầu thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Để dễ dàng thực hiện thủ tục với thời gian và chi phí thấp hãy liên hệ với công ty dịch vụ luật Trí Nam.

Dịch vụ luật sư uy tín chuyên giải quyết tranh chấp hợp đồng

1. Quy định của pháp luật về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Năm 2018, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện theo quy định của luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, khi công ty có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Hồ sơ phải nộp khi đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.

- Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 điều 33 của luật Đầu Tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Đề xuất nội dung dự án đầu tư, bao gồm các nội dung điều chỉnh: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ thành lập công ty

Tầng 5 ,số 227 đường nguyễn ngọc nại,thanh xuân,hà nội

Hotline : 0934.345.745