Đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

2:48 PM GMT+7, Thứ ba, 27/06/2017
1608

 Muốn đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương thì điều kiện trước hết phải có chỗ ở hợp pháp và thời gian tạm trú liên tục 1-2 năm tùy thuộc vào từng khu vực cụ thể mà bạn đăng ký, địa chỉ nơi đăng ký thường trú bắt buộc phải là nơi đang tạm trú.

 Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2014 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú đề cập tới ba điều kiện như sau:

Thứ nhất, có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc Trung ương. Chỗ ở hợp pháp được xác định bao gồm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện... và các loại nhà khác nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của HĐND thành phố. Ví dụ tại Hà Nội, yêu cầu diện tích bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú đến hết năm 2015 tối thiểu là 15 m2/người.

Thứ hai, công dân có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc Trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; từ hai năm trở lên với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong trường  hợp tạm trú liên tục tại nhiều địa điểm khác nhau thì thời gian tạm trú sẽ được tính cộng gộp bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó. Thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nhận hồ sơ đăng ký thường trú. Sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an là căn cứ quan trọng để chứng minh thời hạn tạm trú.

Thứ ba, nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Riêng trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành TP Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

Về thời hạn đăng ký thường trú:  12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của người có sổ hộ khẩu, người được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ của mình hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó.

Trong quá trình tiến hành thủ tục đăng ký thường trú nếu còn bất cứ vướng mắc gì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài 19006196 để được giải đáp.

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật