Cập nhật: 1:04 PM GMT+7, Thứ tư, 03/05/2017
Nguồn tin:Công ty luật SP
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến

Tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014 . Quy định về danh sách cổ đông của công ty sau khi thay đổi công ty như thế nào? 


 Thủ tục thay đổi cổ đông công ty từ ngày 1/7/2015 như sau:

1.Hồ sơ:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

-Biên bản họp  của Đại hội cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập của công ty

- Quyết định của Đại hội cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập của công ty( Do chủ tịch Hội đồng quản trị ký)

-Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của cổ đông cũ cho cổ đông mới

-Bản sao biên bản xác nhận việc hoàn tất chuyển nhượng của cổ đông cũ cho cổ đông mới

-Danh sách cổ đông sau khi thay đổi

-Thông báo lập sổ cổ đông của công ty trước và sau khi thay đổi cổ đông

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới:

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

+ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.

+ Cổ đông sáng lập mới là tổ chức:

/Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

/  Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

(Nếu cổ đông sáng lập mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.)

-Giấy giới thiệu của công ty cho người đi nộp hồ sơ(  Nếu người đi nộp không phải người đại diện theo pháp luật của công ty) . Chứng minh nhân dân photo công chứng của người đi nộp hồ sơ

2.Trình tự, thủ tục

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cùng với biên lai đóng lệ phí

       + Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ chính xác, hợp pháp thì đến ngày hẹn trả kết quả sẽ cho ra bản xác nhận thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty. Nếu hồ sơ chưa chính xác cần sửa đổi hay bổ sung gì, cán bộ một cửa sẽ trả lại hồ sơ của doanh nghiệp kèm theo một bản thông báo tất cả các lỗi cần sửa đổi, bổ sung vào hồ sơ để doanh nghiệp sửa đổi bổ sung.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ

 (Khi đi nhận kết quả cần mang theo chứng minh nhân dân gốc của người nộp hồ sơ cùng với giấy đăng ký kinh doanh của công ty; Nếu người nhận hồ sơ không phải là  người đi nộp hồ sơ thì cần mang theo một giấy giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của công ty)

3.Lệ phí : 200.000/ lần thay đổi

4. Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

Lưu ý: Điều 25 Luật doanh nghiệp 2005 quy định nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó khoản 3 có quy định về thông tin của các cổ đông công ty. Tuy nhiên, Theo điều 29 Luật doanh nghiệp 2014 thì nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ có các thông tin sau: Tên doanh nghiệp và mã số thuế; địa chỉ trụ sở chính; thông tin người đại diện theo pháp luật; vốn điều lệ công ty;

Do đó, Công ty sau khi thay đổi cổ đông từ ngày 1/7/2015 thì Sở kế hoạch đầu tư sẽ thu lại bản gốc đăng ký kinh doanh cũ của công ty và trả cho doanh nghiệp bản mới mà trên đó danh sách cổ đông không được hiển thị. Danh sách cổ đông mới sẽ không được hiển thị trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay giấy xác nhận thay đổi, cũng như không hiển thị trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

 

 


Nguồn tin:Công ty luật SP
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
[Quay lại Đăng ký kinh doanh]