Có bắt buộc phải điểm chỉ khi công chứng hợp đồng

11:27 AM GMT+7, Thứ tư, 30/01/2019
1207

Đa phần các công chứng viên đều yêu cầu các cá nhân, người đại diện của tổ chức khi công chứng hợp đồng phải điểm chỉ sau khi đã ký tên. Vậy yêu cầu này có đúng quy định pháp luật không? Dưới đây là một số chia sẻ của Luật sư về quy định của việc điểm chỉ trong các tài liệu công chứng như hợp đồng, thỏa thuận dân sự.

 Dịch vụ soạn thảo hợp đồng uy tín

Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký.

Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải. Nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái. Trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác, ghi rõ việc điểm chỉ bằng ngón nào, của bàn tay nào.

Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau:

- Công chứng di chúc;

- Người yêu cầu công chứng đề nghị;

- Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

Do đó, việc điểm chỉ là không bắt buộc, song đa phần các công chứng viên đều đề nghị người yêu cầu công chứng thực hiện đồng thời việc ký và điểm chỉ vào văn bản công chứng.

Trường hợp thực hiện sai quy định về việc chứng kiến của công chứng viên và điểm chỉ thì người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là: Theo điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định 110/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2015/NĐ-CP, phạt tiền từ 3 - 7 triệu đồng đối với công chứng viên không chứng kiến việc người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch ký hoặc điểm chỉ vào hợp đồng, giao dịch.

Có thể thấy một vấn đề nhỏ trong việc xác lập hợp đồng nhưng nếu làm đúng, làm đủ cũng đều là vấn đề pháp lý mà các bên ký kết hợp đồng cần biết. Những vấn đề phức tạp hơn như phòng công chứng yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng các bên đã thống nhất, hoặc yêu cầu thay đổi tên hợp đồng,… các bên tham gia hợp đồng cần yêu cầu phòng công chứng làm rõ lý do và căn cứ đưa ra yêu cầu đó để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, bởi đôi khi phòng công chứng soạn thảo hợp đồng cũng không đúng quy định pháp luật.