Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư

3:26 PM GMT+7, Thứ ba, 27/06/2017
1767

 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư trước hết phải được sự đồng ý của UBND cấp huyện nơi có mảnh đất. Đồng thời khi muốn chuyển đổi cần phải đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tương ứng.

 Theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Sau đó, bạn nộp hồ sơ trên đến Phòng Tài nguyên & Môi trường nơi thửa đất toạ lạc. 
Trong vòng 15 ngày, từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên & Môi trường sẽ trả kết quả là quyết định cho phép hoặc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 
Về chi phí chuyển mục đích quyền sử dụng đất bao gồm tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tường ứng như sau:
1. Tiền sử dụng đất
Tiền sử dụng đất trong trường hợp của bạn được xác định dựa trên nguồn gốc thửa đất bạn dự định mua, cụ thể được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 76/2014/TT-BTNMT như sau:
 
- Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.
 
- Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp được giao trong hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.
 
Giá đất được xác định là giá tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp của bạn, giá này là giá theo Bảng giá Đất do UBND cấp tỉnh quy định.
2. Lệ phí trước bạ
Căn cứ Điều 7 Nghị định 45/2011/NĐCP, mức phí trước bạ được tính bằng 0,5% giá trị thửa đất sau khi chuyển mục đích.
 
Như vậy, để tính toán chi phí cho việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở cần tham khảo thêm bảng giá đất của UBND mỗi tỉnh đã công khai.