Chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán không được nhận dự án mới

10:39 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1214

Từ 01/01/2014, không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán là nội dung mới trong chỉ thị số 27/VT-TTg

Ngày 27/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, với nhiều quy định đáng chú ý, thể hiện động thái mạnh mẽ của Thủ tướng trước tình trạng nhiều dự án vi phạm quyết toán, gây ảnh hưởng đến việc quản lý vốn Nhà nước, gây nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, không tất toán được tài khoản của dự án…

Theo đó, từ năm 2014 trở đi, không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đầu thầu dự án mới.

Đồng thời, cơ quan thẩm tra quyết toán các cấp có trách nhiệm rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành từ năm 2005 đến nay chưa hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán thuộc phạm vi quản lý và phải có biện pháp xử lý quyết toán dứt điểm trước ngày 30/06/2014. Sau thời hạn này, sẽ công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành; thực hiện nghiêm chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phòng tư vấn pháp luật