Nhận giải đáp vướng mắc pháp luật về lao động miễn phí qua điện thoại. Gọi ngay 19006196 để gặp luật sư


 • PL lao động

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 10:41 PM GMT+7, Thứ hai, 02/03/2015

  Tuổi nghỉ hưu lao động nữ theo luật lao động 2013

  Tuổi nghỉ hưu lao động nữ theo luật lao động mới


  Luật lao động số 10/2012/QH13 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/05/2013 trong đó quy định về độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam, lao động nữ tại điều 187 Luật này

 • Quy định về kỷ luật lao động năm 2013

  Quy định về kỷ luật lao động năm 2013


  Tất cả các hành vi không chấp hành đúng các điều khoản quy định trong Nội quy lao động cũng như các Quy định khác của Công ty hoặc vi phạm pháp luật lao động đều được coi là hành vi vi phạm kỷ luật lao động và phải chịu các hình thức kỷ luật. Theo quy định của Luật lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/05/2013 việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau

 • Trường hợp nào phải bổi thường chi phí đào tạo

  Trường hợp nào phải bổi thường chi phí đào tạo


  Luât lao động năm 1994 được sửa đổi 04 lần vào các năm 2002, 2003, 2006, 2007 tuy nhiên chỉ có luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2003 có quy định về việc bồi thường chi phí đào tạo trong quan hệ lao động. Vậy trường hợp nào người lao động phải thực hiện việc bổi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động?

 • Chế tài về phạt vi phạm hợp đồng theo luật thương mại năm 2005

  Chế tài về phạt vi phạm hợp đồng theo luật thương mại năm 2005


  Thạc sỹ Nguyễn Việt Khoa - Giảng viên khoa Luật kinh tế, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra luật điểm về chế tài về phạt vi phạm hợp đồng theo luật thương mại năm 2005 trên Tạp trí nghiên cứu lập pháp điện tử. Chúng tôi xin trích dẫn để quý vị cùng tham khảo

  1 2 3 4 5 6 7 
Tổng số trang: 7

Các tin đã đưa ngày>>