Tư vấn pháp luật về lao động miễn phí qua điện thoại. Gọi ngay 19006215 để gặp luật sư


 • PL lao động

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 10:40 PM GMT+7, Thứ hai, 02/03/2015

  Vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp

  Vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp


  Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp được quy định tại điều 188 luật lao động số 10/2012/QH13 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/05/2013

 • Quy định về kỷ luật lao động năm 2013

  Quy định về kỷ luật lao động năm 2013


  Tất cả các hành vi không chấp hành đúng các điều khoản quy định trong Nội quy lao động cũng như các Quy định khác của Công ty hoặc vi phạm pháp luật lao động đều được coi là hành vi vi phạm kỷ luật lao động và phải chịu các hình thức kỷ luật. Theo quy định của Luật lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/05/2013 việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau

 • Quy trình cấp giấy phép lao động năm 2013

  Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2013


  Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài, ngoài việc cập nhật đầu mục tài liệu cần thiết để xin giấy phép lao động khi người nước ngoài sang Việt Nam cần nắm rõ quy trình cấp giấy phép lao động để đảm bảo thời hạn visa của người nước ngoài đủ lâu cho việc xin giấy phép. Quy trình cấp giấy phép lao động sẽ được thực hiện như sau

 • Trường hợp được miễn giấy phép lao động năm 2013

  Trường hợp được miễn giấy phép lao động năm 2013


  Người nước ngoài thuộc diễn miễn giấy phép lao động tại Việt Nam năm 2013 được phép xin visa dài hạn để phục vụ cho công việc tại Việt Nam. Việc miễn giấy phép lao động được căn cứ theo quy định tại điều 9 nghị định 34/2008/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 46/2011/NĐ-CP, bao gồm các trường hợp

 • Điều kiện được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

  Điều kiện để được cấp giấy phép lao động


  Tổ chức sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải hoàn thành việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định tại nghị định số 102/2013/NĐ-CP về quản lý người lao động nước ngoài tại Việt Nam được hướng dẫn bởi thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH.

 • Trường hợp nào phải bổi thường chi phí đào tạo

  Trường hợp nào phải bổi thường chi phí đào tạo


  Luât lao động năm 1994 được sửa đổi 04 lần vào các năm 2002, 2003, 2006, 2007 tuy nhiên chỉ có luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2003 có quy định về việc bồi thường chi phí đào tạo trong quan hệ lao động. Vậy trường hợp nào người lao động phải thực hiện việc bổi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động?

 • Chế tài về phạt vi phạm hợp đồng theo luật thương mại năm 2005

  Chế tài về phạt vi phạm hợp đồng theo luật thương mại năm 2005


  Thạc sỹ Nguyễn Việt Khoa - Giảng viên khoa Luật kinh tế, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra luật điểm về chế tài về phạt vi phạm hợp đồng theo luật thương mại năm 2005 trên Tạp trí nghiên cứu lập pháp điện tử. Chúng tôi xin trích dẫn để quý vị cùng tham khảo

 • Giấy phép lao động

  Giấy phép lao động


  Giấy phép lao động là loại giấy phép do Sở lao động thương binh xã hội cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chính phủ đã ban hành nghị định số 46/2011/NĐ-CP quy định về các vấn đề liên quan đến giấy phép lao động và thủ tục xin cấp loại giấy phép này

  1 2 3 4 5 6 7 
Tổng số trang: 7

Các tin đã đưa ngày>>