Nhận giải đáp vướng mắc pháp luật về lao động miễn phí qua điện thoại. Gọi ngay 19006196 để gặp luật sư


 • PL lao động

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 1:33 PM GMT+7, Thứ hai, 02/03/2015

  Sự cần thiết của thỏa ước lao động tập thể

  Sự cần thiết của thỏa ước lao động tập thể


  Luật lao động số 10/2012/QH13 đã có hiệu lực từ 01/05/2013 theo đó quyền lợi của người lao động được bảo hộ nhiều hơn. Do đó công đoàn cần yêu cầu người sử dụng lao động ký lại thỏa ước lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

 • Thay đổi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  Thay đổi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi


  Quyền làm việc và quyền nghỉ ngơi là một trong những quyền rất cơ bản của con người, trước hết là người lao động trong quan hệ lao động, phải được pháp luật can thiệp, bảo vệ. Pháp luật lao động quốc gia quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, tạo hành lang pháp lý nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động trong quan hệ lao động để làm việc được lâu dài, có lợi cho cả hai bên.

 • 10/2012/QH13 Bộ luật lao động 2012 đã có hiệu lực

  10/2012/QH13 Bộ luật lao động 2012 đã có hiệu lực


  Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012 đã chính thức có hiệu lực vào ngày 01/05/2013. Các doanh nghiệp cần cập nhật lại nội quy, thỏa ước và biểu mẫu các loại hợp đồng sử dụng trong lao động cho phù hợp với Luật mới

 • Bộ luật lao động năm 2013 và những điểm mới

  Bộ luật lao động năm 2013 và những điểm mới


  Những điểm mới của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được áp dụng từ ngày 01/05/2013 bao gồm 5 điểm chính. Về mặt tổng quan có thể nói Bộ luật lao động đã bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động

 • Hiệu lực của hợp đồng lao động bằng miệng

  Hiệu lực của hợp đồng lao động bằng miệng


  Thuê khoán, thỏa thuận lao động miệng là phương thức giao dịch phổ biến trong việc sử dụng lao động thời vụ của các hộ kinh doanh như thuê bốc vác, thuê nhân công,... Gía trị pháp lý của hợp đồng lao động ký kết theo phương thức này được thể hiện như sau

 • Cách xác định độ tuổi lao động năm 2017

  Xác định tuổi lao động theo luật lao động mới


  Xác định độ tuổi lao động và điều kiện lao động áp dụng cho từng độ tuổi lao động được quy định như thế nào? Luật sư xin chia sẻ quy định về độ tuổi lao độngđiều kiện sử dụng lao động chưa thành niên để mọi người tham khảo.

  1 2 3 4 5 6 7 
Tổng số trang: 7

Các tin đã đưa ngày>>