• PL doanh nghiệp

 • RSS
 • Lập văn phòng điều hành

  Lập văn phòng điều hành


  Văn phòng điều hành là một địa điểm kinh doanh của công ty thực hiện chức năng điều hành, điều phối, giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên một phạm vi nhất định. Trong quy định của Luật doanh nghiệp Văn phòng điều hành của doanh nghiệp được ghi nhận như sau

 • Áp dụng điều ước quốc tế trong luật doanh nghiệp

  Áp dụng điều ước quốc tế trong luật doanh nghiệp


  Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm doanh nghiệp 100% vốn trong nước, công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài và sự hiện diện của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Do đó khi có những vấn đề chịu sự điều chỉnh của nhiều loại văn bản cần có cách áp dụng thống nhất để đảm bảo quyền lợi và sự bình đẳng lẫn nhau

 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh

  Ngành nghề đăng ký kinh doanh


  Ngành nghề kinh doanh là đặc điểm đặc thù tạo nên sự khác biệt của các nhóm doanh nghiệp, cũng là yếu tố cơ bản quyết định quy mô và hình thức quản lý của một công ty. Pháp luật Việt Nam cũng ban hành tương đối nhiều quy định pháp lý để quản lý và hệ thống lĩnh vực này

 • Văn phòng đại diện

  Văn phòng đại diện


  Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Do là đơn vị phụ thuộc nên chi nhánh không có tư cách pháp nhân

 • Chi nhánh công ty

  Chi nhánh công ty


  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc có doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do là đơn vị phụ thuộc nên chi nhánh không có tư cách pháp nhân

 • Công ty TNHH

  Công ty TNHH


  Công ty TNHH là hình thức kinh doanh được các nhà đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lựa chọn để tăng uy tín với khách hàng về chất lượng dịch vụ đồng thời dùy trì sự phát triển ổn định của công ty trong hoạt động kinh doanh

 • Công ty cổ phần

  Công ty cổ phần


  Công ty cổ phần là mô hình kinh doanh được các nhà đầu tư, các cá nhân, tổ chức lựa chọn vì sự rạch ròi về cơ cấu quản lý và phân chia lợi nhuận cũng như sự thuận tiện trong việc huy động vốn kinh doanh của công ty

 • Băn khoăn về quản lý vốn điều lệ công ty cổ phần

  Băn khoăn về quản lý vốn điều lệ công ty cổ phần


  Thực tế thực hiện Luật Doanh nghiệp thời gian qua cho thấy có một số cách hiểu đã nhầm lẫn giữa vốn điều lệ và cổ phần được quyền phát hành; nhầm lẫn giữa thời điểm quyết định tăng vốn điều lệ (chào bán thêm cổ phần) và thời điểm vốn điều lệ thực sự tăng khiến nhiều người cho rằng vốn điều lệ công ty cổ phần là “vốn khống”. Thực chất , việc quyết định phát hành thêm cổ phần không tất yếu dẫn đến việc tăng vốn điều lệ công ty, việc vốn điều lệ công ty có tăng được còn phụ thuộc vào việc cổ phần đó có bán được không. Tuy nhiên, công ty thường thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công ty quyết định chào bán thêm cổ phần.

  1 2 3 4 5 6 
Tổng số trang: 6

Các tin đã đưa ngày>>