• PL doanh nghiệp

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 2:07 AM GMT+7, Chủ nhật, 01/03/2015

  Doanh nghiệp vốn điều lệ 1 tỷ trở lên được tự in hóa đơn

  Doanh nghiệp vốn điều lệ 1 tỷ trở lên được tự in hóa đơn


  Ngày 15/05/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, trong đó đáng chú ý là quy định về đối tượng được tạo hóa đơn tự in

 • Đại diện pháp luật trong từng loại hình doanh nghiệp

  Đại diện pháp luật trong từng loại hình doanh nghiệp


  Đại diện pháp luật thường giữ những chức vụ quan trọng trong công ty như Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.

 • Quy định về công ty con khi công ty mẹ giải thể

  Quy định về công ty con khi công ty mẹ giải thể


  Công ty mẹ giải thể thì các công ty con được thành lập theo hình thức công ty TNHH một thành viên được xử lý như thế nào? Đây là vấn đề pháp lý nổi bật được quan tâm trong thời gian hiện tại do tác động của khủng hoảng kinh tế

 • Đăng ký lại doanh nghiệp Việt có vốn nước ngoài

  Đăng ký lại doanh nghiệp Việt có vốn nước ngoài


  Quy định đăng ký lại công ty Việt Nam có vốn nước ngoài hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch và đầu tư cấp bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2013 theo Luật sửa đổi điều 70 Luật doanh nghiệp ban hành ngày 25/04/2012

 • Bộ luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2012

  Bộ luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2012


  Bộ luật sửa đổi điều 170 bộ luật doanh nghiệp ban hành ngày 25/04/2012 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 hướng dẫn cách áp dụng pháp luật và lựa chọn thủ tục hành chính phù hợp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư cấp

 • Điểm mới về thủ tục đăng ký kinh doanh 2013

  Điểm mới về thủ tục đăng ký kinh doanh 2013


  Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/04/2013 hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh có rất nhiều điểm mới. SPlaw xin cập nhật một số điểm mới nổi bật để cộng đồng doanh nghiệp tiện tham khảo và áp dụng

  1 2 3 4 5 6 
Tổng số trang: 6

Các tin đã đưa ngày>>