Chuyên mục chia sẻ các ý kiến phân tích quy định pháp luật mới nhất của luật sư trong lĩnh vực dân sự, đất đai, doanh nghiệp, lao động. Gọi 19006196 khi bạn cần luật sư trợ giúp pháp lý.

Quy định về kỷ luật lao động năm 2013
Quy định về kỷ luật lao động năm 2013
07/07/2017
9969

Tất cả các hành vi không chấp hành đúng các điều khoản quy định trong Nội quy lao động cũng như các Quy định khác của Công ty hoặc vi phạm pháp luật lao động đều được coi là hành vi vi phạm kỷ luật lao động và phải chịu các hình thức kỷ luật. Theo quy định của Luật lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/05/2013 việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau

Vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp
Vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp
07/07/2017
6649

Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp được quy định tại điều 188 luật lao động số 10/2012/QH13 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/05/2013

Tuổi nghỉ hưu lao động nữ theo luật lao động 2013
Tuổi nghỉ hưu lao động nữ theo luật lao động mới
07/07/2017
9798

Luật lao động số 10/2012/QH13 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/05/2013 trong đó quy định về độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam, lao động nữ tại điều 187 Luật này

Cách tính tuổi nghỉ hữu theo luật lao động mới
Cách tính tuổi nghỉ hữu theo luật lao động mới
07/07/2017
5814

Người lao động hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo Luật lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau

Cách xác định độ tuổi lao động năm 2017
Xác định tuổi lao động theo luật lao động mới
07/07/2017
118382

Xác định độ tuổi lao động và điều kiện lao động áp dụng cho từng độ tuổi lao động được quy định như thế nào? Luật sư xin chia sẻ quy định về độ tuổi lao động và điều kiện sử dụng lao động chưa thành niên để mọi người tham khảo.

Hiệu lực của hợp đồng lao động bằng miệng
Hiệu lực của hợp đồng lao động bằng miệng
07/07/2017
3145

Thuê khoán, thỏa thuận lao động miệng là phương thức giao dịch phổ biến trong việc sử dụng lao động thời vụ của các hộ kinh doanh như thuê bốc vác, thuê nhân công,... Gía trị pháp lý của hợp đồng lao động ký kết theo phương thức này được thể hiện như sau

Bộ luật lao động năm 2013 và những điểm mới
Bộ luật lao động năm 2013 và những điểm mới
07/07/2017
15832

Những điểm mới của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được áp dụng từ ngày 01/05/2013 bao gồm 5 điểm chính. Về mặt tổng quan có thể nói Bộ luật lao động đã bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động

Những điểm mới trong bộ luật lao động số 10/2012/QH13
Những điểm mới trong bộ luật lao động số 10/2012/QH13
07/07/2017
3487

Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ) chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. Công ty Luật SP xin tổng hợp lại một số điểm mới nổi bật của bộ luật này gửi đến bạn đọc:

10/2012/QH13 Bộ luật lao động 2012 đã có hiệu lực
10/2012/QH13 Bộ luật lao động 2012 đã có hiệu lực
07/07/2017
1871

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012 đã chính thức có hiệu lực vào ngày 01/05/2013. Các doanh nghiệp cần cập nhật lại nội quy, thỏa ước và biểu mẫu các loại hợp đồng sử dụng trong lao động cho phù hợp với Luật mới

Thay đổi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Thay đổi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
07/07/2017
1758

Quyền làm việc và quyền nghỉ ngơi là một trong những quyền rất cơ bản của con người, trước hết là người lao động trong quan hệ lao động, phải được pháp luật can thiệp, bảo vệ. Pháp luật lao động quốc gia quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, tạo hành lang pháp lý nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động trong quan hệ lao động để làm việc được lâu dài, có lợi cho cả hai bên.

Sự cần thiết của thỏa ước lao động tập thể
Sự cần thiết của thỏa ước lao động tập thể
07/07/2017
2307

Luật lao động số 10/2012/QH13 đã có hiệu lực từ 01/05/2013 theo đó quyền lợi của người lao động được bảo hộ nhiều hơn. Do đó công đoàn cần yêu cầu người sử dụng lao động ký lại thỏa ước lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Lưu ý khi thuê người lao động đã nghỉ hưu
Lưu ý khi thuê người lao động đã nghỉ hưu
07/07/2017
5687

Người lao động nghỉ hưu cũng có thể kí kết hợp đồng lao động để tiếp tục làm việc. Cụ thể luật lao động có quy định:

Mức lương thử việc bằng 85% lương chính thức
Mức lương thử việc bằng 85% lương chính thức
07/07/2017
24846

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực ngày 01/05/2013 có rất nhiều điểm mới mà một trong số đó là quy định về việc trả lương thử việc. Ngoài ra còn rất nhiều điểm thay đổi khác, cụ thể

người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng
Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
07/07/2017
1865

Quy định pháp luật về việc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp. Mọi vướng mắc xin gọi về 19006196 để được giải đáp

Quy định về tranh chấp lao động năm 2013
Quy định về tranh chấp lao động năm 2013
07/07/2017
1259

Tranh chấp lao động được quy định chi tiết trong Luật lao động số 10/2012/QH13 và được hướng dẫn bởi nghị định số 46/2013/NĐ-CP. Nghị định quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động; việc hoãn, ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động trong trường hợp hoãn, ngừng đình công


Tổng số trang: 28