Hướng dẫn thủ tục xin các giấy phép như phòng cháy chữa cháy, giấy phép kinh doanh gas, giấy phép cầm đồ,... qua 19006196


  • Giấy phép

  • RSS
  • Cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

    Cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản


    Đề án bảo vệ môi trường đơn giản chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất với quy mô vừa và nhỏ. Chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy cam kết đăng ký bảo vệ môi trường hoặc cơ sở đã và đang hoạt động nhưng tiến hành cải tạo, mở rông, nâng công suất, quy mô trong sản suất.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tổng số trang: 9

Các tin đã đưa ngày>>