Hướng dẫn thủ tục về đầu tư nước ngoài qua 1900196 - Tổng đài hướng dẫn pháp luật đầu tư uy tín và chuyên nghiệp.


  • Hướng dẫn thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư

    Hướng dẫn thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư


    Dự án có mục tiêu hoạt động nằm trong lĩnh vực đầu tư có điều kiện thuộc diện phải thẩm tra dự án trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án. Quá trình này có quan quản lý đầu tư sẽ gửi hồ sơ để xin ý kiến chấp thuận cho dự án của các bộ, ban ngành liên quan

    1 2 3 4 5 6 7 
Tổng số trang: 7

Các tin đã đưa ngày>>