1900196 - Tổng đài chuyên giải đáp các vướng mắc về đất đai như xin cấp sổ đỏ, khởi kiện tranh chấp đất đai hoặc khiến nại về đất đai


 • Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

  Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến


  Chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng không theo tuyến. Thủ tục chỉ mang tính chất định hướng chung nên quý vị khi áp dụng cần căn cứ vào các quy định riêng của từng địa phương cho phù hợp

 • Quy định thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

  Quy định thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng


  Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng. Hợp đồng xây dựng được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

  1 2 3 4 5 6 
Tổng số trang: 6

Các tin đã đưa ngày>>