Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006196 chuyên hướng dẫn pháp luật và tư vấn cách thức giải quyết các vướng mắc, tranh chấp về pháp luật. 


 • Hướng dẫn pháp luật

 • RSS
 • Quy định về xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt trong công ty TNHH hai thành viên trở lên


   Gửi luật sư, xin hỏi pháp luật hiện hành quy định như thế nào về Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt? So với luật doanh nghiệp năm 2005 thì quy định về Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt có gì thay đổi? Trường hợp tôi muốn nhờ luật sư tư vấn một số vướng mắc pháp luật doanh nghiệp thì tôi có thể liên hệ theo phương thức nào? Xin luật sư giải đáp sớm giúp tôi (Câu hỏi được gửi từ bạn đọc có email hxngnghixmvixt83@gmail.com).

 • Hỏi về điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên


   Gửi luật sư, xin hỏi pháp luật hiện hành quy định như thế nào về Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên? So với luật doanh nghiệp năm 2005 thì quy định về Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên có gì thay đổi? Trường hợp tôi muốn nhờ luật sư tư vấn một số vướng mắc pháp luật doanh nghiệp thì tôi có thể liên hệ theo phương thức nào? Xin luật sư giải đáp sớm giúp tôi (Câu hỏi được gửi từ bạn đọc có email khatthxc@gmail.com).

 • Quy định về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông


   Gửi luật sư, xin hỏi pháp luật hiện hành quy định như thế nào về Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông? So với luật doanh nghiệp năm 2005 thì quy định về Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông có gì thay đổi? Trường hợp tôi muốn nhờ luật sư tư vấn một số vướng mắc pháp luật doanh nghiệp thì tôi có thể liên hệ theo phương thức nào? Xin luật sư giải đáp sớm giúp tôi (Câu hỏi được gửi từ bạn đọc có email nhxydoan31@yahoo.com).

 • Quy định về biên bản họp Hội đồng thành viên theo luật doanh nghiệp 2014


   Gửi luật sư, xin hỏi pháp luật hiện hành quy định như thế nào về Biên bản họp Hội đồng thành viên? So với luật doanh nghiệp năm 2005 thì quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên có gì thay đổi? Trường hợp tôi muốn nhờ luật sư tư vấn một số vướng mắc pháp luật doanh nghiệp thì tôi có thể liên hệ theo phương thức nào? Xin luật sư giải đáp sớm giúp tôi (Câu hỏi được gửi từ bạn đọc có email ngxyxndxyxnminhtx@gmail.com).

 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   Gia đình tôi có mua một mảnh đất, đã ở và xây dựng nhà cửa từ năm 1991 tuy nhiên không có sổ đỏ, nay tôi muốn làm sổ đỏ thì có được không? Thủ tục như thế nào?

 • Công chức viên chức có được góp vốn thành lập công ty không

  Công chức viên chức có được góp vốn thành lập công ty không


  Theo luật doanh nghiệp mới nhất 2014, luật cán bộ, công chức, luật viên chức 2005 thì không phải tất cả các chủ thể trong xã hội đều được phép thành lập doanh nghiệp. Phân tích những luật này chúng tôi xin làm rõ câu hỏi của các bạn: cán bộ công chức viên chức có quyền thành lập doanh nghiệp để kinh doanh hay không?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 
Tổng số trang: 63

Các tin đã đưa ngày>>