Luật sư tư vấn pháp luật về hợp đồng miễn phí qua 19006196. Chúng tôi nhận bảo vệ quyền lợi cho khách hàng khi giao kết hợp đồng hoặc giải quyết các tranh chấp về hợp đồng


 • Tư vấn hợp đồng

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 1:20 PM GMT+7, Thứ tư, 04/03/2015

  Soạn thảo hợp đồng

  Soạn thảo hợp đồng


  Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên trong việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại, lao động,… Đây là một phương thức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

 • Tư vấn hợp đồng

  Tư vấn hợp đồng


  Doanh nghiệp luôn mong muốn các hợp đồng khi ký kết được soạn thảo chặt chẽ, đảm bảo tính pháp lý. Các tập đoàn luôn mong muốn xây dựng bộ hợp đồng quy chuẩn ngắn gọn và đầy đủ để thuận tiện cho việc phát triển mạng lưới chi nhánh, công ty con. Công ty Luật SP cam kết đáp ứng các kỳ vọng của doanh nghiệp trong dịch vụ tư vấn hợp đồng của công ty

  1 2 
Tổng số trang: 2

Các tin đã đưa ngày>>