• Dịch vụ luật sư

 • RSS
 • Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015


    Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động; Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.

 • Thủ tục khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất


  Để nhận di sản là quyền sử dụng đất tức là việc chuyển quyền sử dụng đất từ người đã chết sang cho người thừa kế phải phù hợp với quy định của pháp luật dân sự, pháp luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan.

 • tu-2016-the-can-cuoc-cong-dan-thay-the-cho-chung-minh-nhan-dan

  Từ 2016 Thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân


   Từ ngày 1/1/2016, khi Luật căn cước công dân có hiệu lực, chứng minh nhân dân sẽ dần được thay thế bởi thẻ căn cước công dân. Thẻ căn cước công dân tiện lợi hơn chứng minh nhân dân thế nào khi thay thế cho chứng minh nhân dân? Ngoài chứng minh dân dân, thẻ căn cước công dân có thể thay thế những giấy tờ gì?

  1 2 3 4 5 6 7 8 
Tổng số trang: 8

Các tin đã đưa ngày>>