Tư vấn lập chi nhánh, VPDD miễn phí qua 19006215. Chúng tôi nhận thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh, VPDD công ty nước ngoài trên địa bàn cả nước với thời gian nhanh và mức phí cạnh tranh cao


 • Lập chi nhánh, VPĐD

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 1:27 PM GMT+7, Thứ tư, 04/03/2015

  Lập chi nhánh công ty nước ngoài

  Lập chi nhánh công ty nước ngoài


  Thương nhân nước ngoài được thành lập chi nhánh của mình tại Việt Nam theo quy định tại Điều 16, Điều 19, Điều 20, Điều 22 của Luật Thương mại và nghị định số 72/2006/NĐ-CP. Công ty Luật Splaw xin giới thiệu dịch vụ pháp lý trong việc thực hiện công việc này

 • Lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

  Lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài


  Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 22 của Luật Thương mại và nghị định số 72/2006/NĐ-CP. Công ty Luật Splaw xin giới thiệu dịch vụ pháp lý trong việc thực hiện công việc này

  1 2 3 
Tổng số trang: 3

Các tin đã đưa ngày>>