• Lập chi nhánh, VPĐD

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 8:20 PM GMT+7, Thứ sáu, 05/08/2016

  Dịch vụ gia hạn giấy phép văn phòng đại diện công ty nước ngoài

  Dịch vụ gia hạn giấy phép văn phòng đại diện công ty nước ngoài


  Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được cấp phép hoạt động trong thời hạn 5 năm. Trước 30 ngày khi giấy phép hết thời hạn thương nhân muốn gia hạn giấy phép phải nộp hồ sơ lên Sở công thương để xét duyệt

 • Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

  Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài


  Thành lập VPĐD nước ngoài – Nhận dịch vụ trọn gói trong việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam với thời gian nhanh, hỗ trợ thủ tục thông báo hoạt động văn phòng đại diện sau khi được Sở công thương cấp giấy phép.

 • Lập văn phòng đại diện công ty vốn nước ngoài

  Lập văn phòng đại diện công ty vốn nước ngoài


  Công ty có vốn nước ngoài là pháp nhân được công nhận và có quyền lập văn phòng đại diện công ty để thực hiện một phần chức năng của công ty. Công ty Luật Splaw xin giới thiệu dịch vụ pháp lý trong việc thực hiện công việc này để Quý khách hàng tiện tham khảo

 • Lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

  Lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài


  Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 22 của Luật Thương mại và nghị định số 72/2006/NĐ-CP. Công ty Luật Splaw xin giới thiệu dịch vụ pháp lý trong việc thực hiện công việc này

  1 2 
Tổng số trang: 2

Các tin đã đưa ngày>>