Cách viết đơn thuận tình ly hôn quận Hà Đông

9:02 AM GMT+7, Thứ ba, 02/04/2019
630

So sánh về nội dung trong đơn xin ly hôn tại các Tòa án thì Tòa án nhân dân quận Hà Đông xây dựng nội dung đơn khá chi tiết bao gồm cả phần thông tin về nghĩa vụ hỗ trợ gia đình nhà chồng, nhà vợ của các bên nếu có. Song sóng đó phần trình bày về Tài sản chung cũng được yêu cầu đương sự diễn giải chi tiết từ nguồn gốc tài sản đến mong muốn cách phân chia tài sản chung. 

Trình bày nội dung đơn xin thuận tình ly hôn đầy đủ mà không dài dòng vừa giúp vợ chồng dễ đồng ý ký đơn xin ly hôn hơn. Dưới đây Luật sư xin chia sẻ mẫu đơn ly hôn áp dụng cho thủ tục xin thuận tình ly hôn tại quận Hà Đông để các bạn tham khảo. Lưu ý địa bàn này được sử dụng đơn ly hôn đánh máy sẵn, không bắt buộc các bạn phải qua mua đơn trực tiếp tại Tòa án nhân dân quận Hà Đông

Hướng dẫn xin thuận tình ly hôn quận Hà Đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

Họ tên (Nguyên đơn): NGUYỄN VĂN A Sinh ngày 

CMTND số ngày              Nơi cấp: 

Nghề nghiệp: 

Nơi đăng ký HKTT: ........................, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn: ........................, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0974xxxxxx

 

Họ tên (Bị đơn): TRẦN THỊ B Sinh ngày  

CMTND số ngày              Nơi cấp: 

Nghề nghiệp: 

Nơi đăng ký HKTT: ........................, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn: ........................, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0974xxxxxx

Vợ chồng có đăng ký kết hôn ngày        tháng       năm 20....... tại UBND ......................

Lấy nhau tự nguyện hay bị ép buộc (ghi rõ): Lấy nhau tự nguyện

Nếu không có đăng ký kết hôn nói rõ lý do:

I. VỀ TÌNH CẢM

Vợ chồng chung sống với nhau từ ngày     tháng      năm ........... tại ........................, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

(Nếu có thay đổi phải ghi rõ quá trình thay đổi khi chung sống đến khi ly hôn)

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày      tháng      năm 20...

Bất đầu mâu thuẫn từ ngày ................................, nguyên nhân mâu thuẫn: Do quan điểm sống hai vợ chồng không hợp nhau dẫn đến mâu thuẫn. 

Quá trình mâu thuẫn đã được địa phương, cơ quan, gia đình và bản thân các bên giải quyết thế nào? Mẫu thuẫn giữa hai vợ chồng không thể hiện ra bên ngoài, hai vợ chồng đã cố gắng nhưng không có kết quả, đã sống ly thân từ ........................... đến nay, hạnh phúc hôn nhân không đạt được, đời sống chung không thể kéo dài.

 

II. VỀ CON CHUNG

Vợ chồng có mấy con chung, cụ thể: 01 con chung

1. Họ và tên: Nguyễn Thị C Sinh ngày .....................

Hiện tại đang ở với ai: Cháu đang sống cùng mẹ là Bà Trần Thị B.

Sau khi ly hôn ai nuôi con nào: Hai vợ chồng thống nhất để mẹ cháu là Bà Trần Thị B là người trực tiếp nuôi cháu Nguyễn Thị C

Người kia có phải đóng góp nuôi con không, và mức đóng góp là bao nhiêu: Hai vợ chồng thống nhất mức cấp dưỡng mà Bố đóng góp nuôi con là 4.000.000đ/ 01 tháng.

 

III. VỀ TÀI SẢN – NHÀ ĐẤT

Tài sản chung vợ chồng gồm (Khai đầy đủ các loại; Khai rõ nguồn gốc ; Thời gian mua; Ai đang quản lý, sử dụng; Trị giá từng loại tài sản):Tài sản chung vợ chồng do các bên tự thỏa thuận phân chia.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm (Khai đầy đủ các loại; Khai rõ nguồn gốc ; Thời gian mua; Ai đang quản lý, sử dụng; Trị giá từng loại tài sản): Tài sản riêng vợ chồng do các bên tự thỏa thuận phân chia.

Khi ly hôn phân chia cụ thể cho từng bên: Vợ được hưởng tài sản gì; Chồng được hưởng tài sản gì (Nếu không thống nhất được thì ghi ý kiến riêng từng bên, hoặc đề nghị Tòa án nhân dân quận Hà Đông giải quyết theo pháp luật): Hai vợ chồng không yêu cầu Tòa án giải quyết phân chia tài sản chúng của vợ chồng.

 

Nếu có nợ thì xác định rõ từng khoản nợ chung, nợ riêng, trách nhiệm trả nợ của từng người, hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo pháp luật: Không có

Yêu cầu công sức đóng góp với gia đình nhà chồng hoặc nhà vợ (Nếu có thì cụ thể bao tiền): Không yêu cầu.

Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết tài sản (nếu có): Không có

 

Tòa báo gọi theo địa chỉ của chồng: ........................, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0974xxxxxx

Tòa báo gọi theo địa chỉ của vợ: ........................, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0974yyyyyy

 

Hà Đông, ngày 01 tháng 04 năm 2019

  BÊN VỢ                                                                           BÊN CHỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu nộp kèm theo đơn ly hôn sẽ bao gồm

- Giấy chứng nhận kết hôn (Bản gốc hoặc bản sao từ sổ gốc)

- Bản sao có chứng thực các văn bản: Giấy khai sinh của các con, Giấy chứng minh nhân dân (Hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh); Sổ hộ khẩu gia đình; Giấy đăng ký tạm trú hoặc xác nhận tạm trú trong trường hợp không đăng ký hộ khẩu tại quận Hà Đông; Các giấy tờ về tài sản.

Về cách ký đơn: Hai vợ chồng nên ký nháy vào từng trang của đơn xin thuận tình ly hôn để thể hiện đã đọc và thông qua nội dung đơn ly hôn.

Chúc các bạn thành công

>> Tham khảo các mẫu đơn ly hôn mới nhất

>> Báo giá dịch vụ giải quyết ly hôn trọn gói