Cách tính thuế TNCN mới nhất áp dụng từ 01-07

9:51 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
16194

Từ 01/07/2013 áp dụng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 9 triệu đồng/ 1 tháng. Do đó cách tính thuế TNCN cũng được thay đổi. Để người nộp thuế không bị nhầm lẫn trong việc tìm hiểu quy định pháp luật chúng tôi xin có một số ý kiến phân tích sau

Theo quy định tại điều 12 nghị định 65/2013/NĐ-CP về mức giảm trừ gia cảnh thì

1. Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108  triệu đồng/năm);

2. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Như vậy công thức tính thuế TNCN của một người tính theo tháng sẽ là

Thuế phải nộp = (Thu nhập - 9 triệu - (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) x mức thuế suất của bậc thuế

Trong đó mức thuế suất của bậc thuế

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Phòng tư vấn pháp luật