Cập nhật: 11:46 PM GMT+7, Thứ tư, 29/03/2017
Nguồn tin:Công ty Luật SP
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến

Luật thuế 71/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cách tính thuế khoán hộ kinh doanh năm 2015 khác biệt với trước đây


Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015, các quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) có nhiều điểm mới so với trước. Trong đó, quy định mới về cách tính “thuế khoán” đã tác động đến tâm lý của hơn 3 triệu hộ kinh doanh trên cả nước.

Các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm tương đương 8,4 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế và thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định trong 1 năm.

Phương pháp xác định mức thuế khoán:

Số thuế phải nộp 1tháng = (Doanh thu chịu thuế TNCN khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế TNCN) + (Doanh thu chịu thuế GTGT khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế GTGT).

Trước đây phương pháp tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh cá thể là theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Nghĩa là lấy doanh thu trừ đi chi phí đầu vào, rồi nhân với thuế suất từng ngành nghề, sau đó hộ kinh doanh còn được giảm trừ gia cảnh. Sau khi giảm trừ gia cảnh, số thu nhập còn lại mới tính thuế theo tỷ lệ lũy tiến từ 5% - 10% - 15% - 20% - 25% - 30% và mức cao nhất là 35%. Nhưng điểm mới là kể từ ngày 1-1-2015, theo quy định mới, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế TNCN tính trên tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh.  Với cách này, do mức thuế suất ấn định thấp, chỉ từ 0,5-5% nên người nộp thuế không được trừ chi phí, không được giảm trừ gia cảnh.

Ví dụ, nếu A kinh doanh cho thuê nhà với doanh thu 30 triệu đồng/tháng thì được tính như sau: lấy toàn bộ 30 triệu đồng nhân x thuế suất cho thuê nhà 5% = 1,5 triệu đồng/tháng (số thuế phải nộp). Nếu cá nhân phân phối, cung cấp hàng hóa có doanh số 30 triệu đồng/tháng thì chịu thuế suất đối với hoạt động phân phối là 0,5%. Cụ thể, số thuế phải nộp được tính như sau: 30 triệu đồng x 0,5% = 150.000 đồng/tháng.

Phòng tư vấn pháp luật

trước đây phương pháp tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh cá thể là theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Nghĩa là lấy doanh thu trừ đi chi phí đầu vào, rồi nhân với thuế suất từng ngành nghề, sau đó hộ kinh doanh còn được giảm trừ gia cảnh. Sau khi giảm trừ gia cảnh, số thu nhập còn lại mới tính thuế theo tỷ lệ lũy tiến từ 5% - 10% - 15% - 20% - 25% - 30% và mức cao nhất là 35%. Nhưng điểm mới là kể từ ngày 1-1-2015, theo quy định mới, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế TNCN tính trên tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. - See more at: http://www.sggp.org.vn/sggpt7/nhipsong/2015/1/373041/#sthash.ijNk6DJe.dpu

Nguồn tin:Công ty Luật SP
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
[Quay lại Thuế]