Các trường hợp được kê khai thuế GTGT theo quý

11:13 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
12520

Được phép kê khai thuế GTGT theo quý là điểm mới quy định tại luật quản lý thuế số 21/2013/QH13 bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2013. Tuy nhiên không phải tất cả doanh nghiệp đều được áp dụng quy định này. Để tiện cho cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt quy định mới chúng tôi xin liệt kê các trường hợp được áp dụng

(Ảnh minh họa)

Khai thuế theo quý được áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống. Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Như vậy việc kê khai thuế GTGT theo quý không áp dụng cho

- Doanh nghiệp mới thành lập.

- Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 20 tỷ đồng.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay kê khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì không phải kê khai thuế GTGT tháng 7/2013 mà thực hiện kê khai quý III/2013 (thuế GTGT phải nộp ngân sách tháng 7, tháng 8, tháng 9/2013) chậm nhất là ngày 30/10/2013. Trường hợp không đủ điều kiện khai theo quý thì thực hiện khai thuế GTGT tháng 7/2013 chậm nhất là ngày 20/8/2013 theo quy định hiện hành.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 7/2013.

Phòng tư vấn pháp luật