Các bước thủ tục giải thể công ty nhanh

9:44 AM GMT+7, Thứ tư, 30/01/2019
1141

Thủ tục giải thể công ty sẽ chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp nên các bước thực hiện tương đối phức tạp đặc biệt là thủ tục xin đóng mã số thuế công ty. Năm 2019 thời gian hoàn thành thủ tục giải thể công ty sẽ mất tầm 03 tháng, các công việc cần làm trong thủ tục xin giải thể doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy trình sau:

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Hà Nội

Bước một là thủ tục xin đóng mã số thuế công ty tại cơ quan quản lý thuế quản lý đơn vị hiện tại. Doanh nghiệp nộp hồ sơ gồm: Công văn xin đóng mã số thuế; Biên bản, quyết định về việc đóng mã số thuế và 01 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy trình đóng mã số thuế sẽ tiến hành qua 03 giai đoạn:

- Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ xin đóng mã số thuế: 7 – 15 ngày

- Giai đoạn kiểm tra trụ sở và lập biên bản kiểm tra chứng từ, sổ sách để quyết toán nghĩa vụ về thuế cho doanh nghiệp.

- Giai đoạn ban hành thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp: 15 ngày.

Sau khi đã được cơ quan thuê cấp thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế (Hay còn gọi là thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp) thì doanh nghiệp chuyển sang bước hai của thủ tục giải thể.

Bước hai là doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể trên cổng thông tin điện tử quốc gia trong 30 ngày.

Bước ba là thủ tục hủy dấu công ty tại cơ quan công an đối với doanh nghiệp được cấp dấu trước ngày 01/07/2015 và nộp thông báo hủy dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp được cấp dấu sau ngày 01/07/2015.

Bước bốn là thực hiện thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để xin quyết định giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Cần lưu ý rằng Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

 

Hồ sơ xin trả giấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để xin quyết định giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo quyết định giải thể đó đến Phòng đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm: 

- Thông báo về giải thể doanh nghiệp;  

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp. 

- Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế (Thông báo hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế).

Ngoài việc phải thực hiện thủ tục thông báo quyết định giải thể với Phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải niêm yết công khai quyết định giải thể và biên bản họp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Những tiện ích trong dịch vụ giải thể công ty trọn gói của công ty Luật Trí Nam

Khó khăn thường gặp khi giải thể công ty bao gồm: Công ty đã không còn hoạt động tại trụ sở chính nên không thể tiếp đoàn kiểm tra thuế theo quy định; Hai là hồ sơ kế toán nội bộ chủ doanh nghiệp không chắc chắn đã chính xác, có thể phát sinh các khoản phạt hoặc các nghĩa vụ thuế không giải quyết được; Và ba là người tiến hành thủ tục không nắm được quy trình nên triển khai thủ tục lâu, tốn công đi lại. Có những vụ việc chủ doanh nghiệp mất gần 2 năm mới hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Luật Trí Nam nhận giải quyết và tháo gỡ mọi vướng mắc để hoàn thành thủ tục giải thể công ty nhanh. Mọi yêu cầu báo giá dịch vụ giải thể ngay hôm nay quý vị hãy liên hệ Luật sư chúng tôi khảo sát tình trạng doanh nghiệp của bạn từ đó tư vấn hướng triển khai thủ tục giải thể công ty nhanh. 

Chúc các bạn thành công!