Cập nhật: 9:20 PM GMT+7, Thứ hai, 17/04/2017
Nguồn tin:Công ty Luật SP
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện hoạt động kinh doanh trên phạm vi ngành nghề kinh doanh ghi trong giấy phép. Trường hợp doanh nghiệp muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh phải tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trước khi kinh doanh lĩnh vực mới


Ngành nghề kinh doanh là phạm vi doanh nghiệp được phép kinh doanh. Việc ôổ sung thêm lĩnh vực kinh doanh mới hoặc rút bớt các hạng mục ngành nghề không phù hợp phải tiến hành theo thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Nội dung các Luật sư Splaw cam kết thực hiện bao gồm

I. Tư vấn, hướng dẫn khách hàng lựa chọn các yếu tố phù hợp với kế hoạch kinh doanh

1. Tư vấn quy định về mã ngành, nội dung các ngành nghề kinh doanh để doanh nghiệp lựa chọn.

2. Tư vấn các ngành nghề kinh doanh theo quy định của mã ngành và các điều kiện để đăng ký (nếu có) để quý khách hàng được biết. Tư vấn các ngành nghề cần thiết để triển khai hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang dự định tiến hành. Ví dụ: Khi doanh nghiệp mong muốn đăng ký giấy phép cho website của công ty thì đăng ký kinh doanh phải có ngành nghề "cổng thông tin".

3. Tư vấn và hỗ trợ việc chuẩn bị các điều kiện để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

II. Nội dung của dịch vụ pháp lý: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh.

III. Cam kết cung cấp các dịch vụ chuyên sâu

1. Thực hiện việc tư vấn đầy đủ và chi tiết về thông báo cho thuế và các cơ quan quản lý chuyên ngành;

2. Thực hiện việc làm nhanh thay đổi đăng ký kinh doanh;

3. Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho hoạt động của doanh nghiệp;

4. Cung cấp dịch vụ thực hiện xin các loại Giấy phép con với giá dịch vụ ưu đãi;

Phòng tư vấn pháp luật


Nguồn tin:Công ty Luật SP
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
[Quay lại Đăng ký kinh doanh]