Biểu mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất

3:34 PM GMT+7, Thứ năm, 22/02/2018
32418

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động 2018, Luật Trí Nam chia sẻ nội dung phụ lục hợp đồng lao động cần có và một số lưu ý khi ký kết phụ lục HĐLĐ. Phụ lục hợp đồng lao động có thể viết tay nhưng phải lập thành văn bản và thẩm quyền ký hợp đồng lao động cũng là người có thẩm quyền ký phụ lục hợp đồng lao động.

Công ty, cơ quan khi muốn điều chỉnh nội dung hợp đồng lao động như thay đổi mức lương, thay đổi chế độ khen thưởng, thay đổi địa điểm làm việc, thay đổi nội dung công việc, bổ sung nghĩa vụ của người lao động phải thực hiện ký lại hợp đồng lao động hoặc giao kết thêm phụ lục hợp đồng lao động.

Cách soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động chuẩn luật

>> Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất

Quy định về phụ lục hợp đồng lao động được quy định tại Điều 24 luật lao động số 10/2012/QH13

1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nội dung hữu ích

>> Mẫu hợp đồng lao động mới năm 2018

>> Dịch vụ luật sư uy tín tại Hà Nội