Bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ khi khám thai

10:47 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
2917

 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ khi khám thai. Theo đó, đối tượng, điều kiện, thời gian, mức hưởng và thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của lao động nữ như sau:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Vậy, quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của lao động nữ được pháp luật quy định như thế nào?
- Thứ nhất, đối tượng được hưởng: Theo quy định tại Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các đối tượng sau được hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai:
+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
+ Cán bộ, công chức, viên chức;
+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
- Thứ hai, điều kiện hưởng: Người được hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai là lao động nữ mang thai, không kể thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
 
- Thứ ba, thời gian hưởng chế độ thai sản khi khám thai: Theo quy định tại Điều 32 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.
- Thứ tư, về mức hưởng: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng theo ngày bằng mức hưởng theo tháng chia 24 ngày;
- Thứ năm, trình tự giải quyết chế độ thai sản khi đi khám thai theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 gồm các giai đoạn sau:
+ Giai đoạn 1: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động. Hồ sơ trong trường hợp này là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.
+ Giai đoạn 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 Luật bảo hiểm xã hội nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
+ Giai đoạn 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Mọi vướng mắc sẽ được giải đáp ngay lập tức bởi các luật sư khi quý khách hàng gửi câu hỏi, gửi yêu cầu tới 19006196. Tổng đài tư vấn pháp luật của công ty luật SP tiếp nhận cuộc gọi của quý vị vào tất cả khung giờ hành chính trong tuần.